หญ้าเทียม W-Stitching

เมื่อทำการไถหญ้าเทียมเข็มเย็บผ้าสามารถไปตามแนวเส้นตรงหรือไปทางที่ต้องการ z-way (บางคนเรียกว่า z-stitch) ภาพเด่นแสดงให้เห็นว่าหญ้าเทียม W-stitching มีลักษณะอย่างไร

เนื่องจากผลิตภัณฑ์หญ้าเทียมส่วนใหญ่ในตลาดยังคงใช้เข็มตรงแบบปกติวิธีการขัดเงาแบบ Z ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ

บางคนบอกว่า W-stitch หรือ Z-stitch ทำให้ สำรองหญ้าเทียม ยึดเส้นด้ายให้แน่นมากขึ้นตามประสบการณ์ของเราทั้ง needling แบบตรงและแบบ W-stitch needling ทำงานในทำนองเดียวกัน ด้วยการเคลือบคุณภาพสูงหญ้าเทียมทั้งสองชนิดนั้นมีความทนทานมาก