หญ้าเทียมฟุตบอล

วัสดุที่ดีที่สุดสายการผลิตขั้นสูงพนักงานที่มีประสบการณ์การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ฯลฯ ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สนามฟุตบอลของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอและยอดเยี่ยม ความทนทานและคุณภาพการเล่นที่เหนือกว่าทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการ เรานำเสนอสนามฟุตบอลแบบเติมทรายซิลิก้าและยาง Crumb และสนามฟุตบอลแบบไม่เติม 

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

ฟุตบอลหญ้า

ฟุตบอลหญ้า -MT

ฟุตบอลหญ้า

ฟุตบอลกราส -MW

ฟุตบอลหญ้า

Dura 60