Category Archives: Tennis Court

ความแตกต่างระหว่างปาเดลและสนามเทนนิสแบบดั้งเดิม

ความแตกต่างระหว่างสนามเทนนิสปาเดลและสนามเทนนิสแบบดั้งเดิม: สำรวจมิติของสนามที่เป็นเอกลักษณ์ การเล่นบนกำแพง และ [...]

การบำรุงรักษาสนามเทนนิสหญ้าเทียมที่เติมทรายและทราย

สนามเทนนิสหญ้าเทียมต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ดังนั้นข้อกำหนดสำหรับการบำรุงรักษาสนามหญ้าเทนนิสคือ [...]

วิธีการก่อสร้างสนามเทนนิสหญ้าเทียมเสร็จสิ้น

การใช้หญ้าเทียมเป็นพื้นผิวสนามเทนนิสกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ใน [...]

พื้นผิวสนามเทนนิส: สำรวจประเภทและผลกระทบ

พื้นผิวสนามเทนนิสแบบต่างๆ เช่น คอร์ทแข็ง คอร์ทดิน หญ้าเทียม และหญ้าธรรมชาติ [...]

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการสร้างสนามเทนนิสที่อยู่อาศัย

ค้นพบขั้นตอนและข้อควรพิจารณาในการสร้างสนามเทนนิสที่อยู่อาศัย ตั้งแต่การเลือกสถานที่ [...]

ประโยชน์ของการติดตั้งหญ้าเทียมสำหรับสนามเทนนิส

การติดตั้งหญ้าเทียมสำหรับสนามเทนนิสมีการบำรุงรักษาต่ำ ความทนทาน คุ้มค่า ประสิทธิภาพเทียบได้กับฮาร์ด [...]

โครงการสนามเทนนิสใหม่ในหมู่เกาะคานารี ประเทศสเปน

Arturf เสร็จสิ้นโครงการสนามเทนนิสในหมู่เกาะคานารี ประเทศสเปน ด้วยสนามหญ้าเทียม Elite F12(PRO) สาม [...]