W-Stitching cỏ nhân tạo

Khi búi cỏ nhân tạo, kim may có thể đi dọc theo một đường thẳng, hoặc đi theo đường z-way (một số người cũng gọi z-khâu). Hình ảnh đặc trưng cho thấy cỏ nhân tạo W-khâu trông như thế nào.

Vì hầu hết các sản phẩm cỏ nhân tạo trên thị trường vẫn sử dụng loại kim thẳng thông thường, kim tiêm Z-way làm cho sản phẩm ít nhiều nổi bật so với thông thường.

Một số người nói W-Stitch hoặc Z-Stitch làm cho ủng hộ cỏ nhân tạo giữ các sợi chặt hơn, theo kinh nghiệm của chúng tôi, cả kim châm thẳng và kim khâu W đều hoạt động tương tự nhau. Với lớp phủ chất lượng cao, cả hai loại cỏ nhân tạo đều rất bền.