Các đường chạy điền kinh bằng cỏ nhân tạo và các bề mặt khác như hố nhảy xa là sự bổ sung phổ biến cho các trường học, trung tâm thể thao và giải trí. Những khu vực này có thể được phủ bởi cỏ nhân tạo đường chạy đặc biệt của chúng tôi.

Cỏ nhân tạo mà chúng tôi sử dụng cho các đường đua có khả năng bảo dưỡng thấp, chịu được thời tiết và siêu bền. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng quanh năm và không có nguy cơ trượt.