Với sự phát triển của bề mặt tổng hợp trong những năm gần đây, cơ hội để cải thiện khả năng chơi của bóng bầu dục chưa bao giờ tốt hơn. Chỉ cần tưởng tượng việc tập luyện và chơi đùa mà không có ý nghĩ trượt xung quanh trong bùn lạnh và ẩm ướt.

Cỏ nhân tạo bóng bầu dục, thường được mô tả là cỏ nhân tạo cọc dài (hoặc cỏ nhân tạo thế hệ thứ ba), có cọc dài hơn nhiều so với bề mặt được lấp đầy cát được sử dụng trước đây và thường được lấp đầy một phần bằng cao su hoặc hỗn hợp cao su và cát.