Sport Kunstgras Onderhoud

Hoewel er bij kunstgras beduidend minder onderhoud nodig is dan bij natuurgras, zijn er toch enkele werkzaamheden nodig om ervoor te zorgen dat uw kunstgrasveld op topniveau blijft presteren. Het juiste onderhoud van een kunstgras sportveld zorgt ervoor dat de faciliteit gedurende de langste tijd optimaal presteert. Correct onderhoud maximaliseert ook de investering van de eigenaar door de bruikbare levensduur te verlengen.

We nemen voetbal kunstgras grasonderhoud als voorbeeld om te introduceren hoe sport kunstgras te onderhouden.

Algemene principes

Voer geen handelingen uit die niet eerder door de installateur / kunstgrasproducent zijn geautoriseerd. Garanties houden normaal gesproken verband met het onderhoud van de ondergrond. Gebrek aan onderhoud of onjuist onderhoud maakt de garantie ongeldig. Vraag bij twijfel de experts van dat specifieke systeem, namelijk de leverancier.

Breng zonder voorafgaande toestemming geen chemicaliën op het oppervlak aan. Veel chemische stoffen kunnen het oppervlak aantasten, met name producten op basis van petroleum. Er moet voor worden gezorgd dat alle op olie gebaseerde lekkages worden vermeden, inclusief brandstof voor trekkers. Tank altijd opnieuw van het speeloppervlak. Chemicaliën kunnen worden gebruikt op synthetische oppervlakken. Dit kunnen onder meer algicide, mosiciden, onkruidverdelgers, de-icers, etc. zijn.

Gepland onderhoud

Het oppervlak moet normaal gesproken regelmatig worden geborsteld in overeenstemming met het aantal gebruiksuren. De poetsfrequentie hangt af van de gebruiksintensiteit; hoe vaker het wordt gebruikt, hoe vaker het nodig is om te poetsen. Een algemene richtlijn is één uur onderhoud na elke 10-15 uur gebruik.

Het belangrijkste effect van poetsen is om de vulling te egaliseren (indien aanwezig) om de uniformiteit van het oppervlak te verzekeren. Een tweede belangrijke reden voor het borstelen van een kunstgrasveld is om te voorkomen dat de stapel mager wordt en de pool plat wordt. Veel synthetische vezels hebben de neiging in een bepaalde richting te leunen of bij gebruik plat te worden. Om dit te verhelpen, zal het regelmatig borstelen in alle richtingen de neiging hebben om de vezels rechtop en niet-directioneel te houden.

Er zijn verschillende soorten kwasten op de markt met een verscheidenheid aan effectiviteit. De meest gebruikte zijn sleepborstels. Deze zijn normaal gesproken hydraulisch of als een eenvoudige bevestiging aan de achterkant van trekkers gemonteerd. Ze zijn bijzonder effectief bij het egaliseren van de vulling (indien aanwezig) in het oppervlak. Roterende borstels worden ook gebruikt. Deze zijn meestal aan de voorkant van de trekker bevestigd. Normaal gesproken kunnen ze vooruit of achteruit draaien. Vooruit roteren is bijzonder effectief om materiaal van het oppervlak te verwijderen. Beide rotatiemodi zijn goed voor het ophogen van de pool van het tapijt.

Borstel altijd in verschillende richtingen, omdat borstelen in één richting de neiging heeft om de vezels in die richting te laten leunen. Dit resulteert in verschillende kogelroleigenschappen in verschillende richtingen.

De gebieden met hoge slijtage vereisen extra aandacht, aangezien deze zones door de intensiteit van het spel duidelijk de meest verstoorde invulling en afvlakking van de pool zullen hebben.

Notitie: Meestal is het het meest effectief om het oppervlak te borstelen als het droog is.

Irrigatie en waterval

Op het eerste gezicht lijkt het een belachelijke stelling om een synthetisch veld water te geven. Voetbalgras groeit immers niet. Bij bepaalde gelegenheden kan het echter de prestaties van het veld helpen.

Voetbalgrasvelden worden heet tijdens periodes van warm of heet weer. De oppervlakken kunnen zo warm worden dat dit merkbaar is voor de spelers. Bovendien kan een verwarmd oppervlak bijdragen aan wrijvingsverbranding. Dit is simpelweg te wijten aan het feit dat er een huidtemperatuur van ongeveer 60°C nodig is om een huidverbranding te veroorzaken. Op een warme dag zorgt de combinatie van een hete huid met een heet oppervlak, naast de wrijving (warmte) die wordt gegenereerd wanneer de speler over het oppervlak glijdt, ervoor dat het bijna onvermijdelijk is dat er brandwonden optreden.

Water heeft verschillende effecten:
1 Het zal het oppervlak smeren
2 Het zal het oppervlak afkoelen
3 Het zal de vulling stabiliseren en daardoor de migratie verminderen

Na hevige regenval is het raadzaam om de vulniveaus te controleren omdat deze mogelijk verstoord zijn. Dit kan met name significant zijn als de toonhoogte als helling en de invulling met de helling is gemigreerd.

De vulling egaliseren (waar vulling aanwezig is)

De strafpunten en hoeken zijn vatbaar voor verstoring van de invulling. Het grondpersoneel moet hiervan op de hoogte zijn en bereid zijn om regelmatig bij te vullen dan nodig is voor routine-poetsen. Het kan nodig zijn om deze gebieden bij intensief gebruik elke dag bij te vullen.

Wanneer materiaal zich begint op te hopen aan de randen van het veld, moet er vuil van worden verwijderd en moet het opgehoopte materiaal worden gereinigd en terug geborsteld in het hoofdveld.

Inwerkperiode

Bij systemen die gebruik maken van opvulmaterialen kan een inwerkperiode nodig zijn. Dit vereist een regelmatig poetsregime dat vaker nodig is dan normaal vereist is. Het installatiebedrijf geeft advies over de noodzaak en de frequentie van deze extra poetsbeurt.

Extra onderhoud

– Waar en wanneer er verontreinigingen aanwezig zijn, verwijder deze zo snel mogelijk.
– Opgemerkt moet worden dat er geen eten of drinken op het veld mag zijn. Even problematisch is kauwgom, hoewel dit eenvoudig kan worden verholpen door de aanstootgevende kauwgom te bevriezen, die vervolgens uit het pek kan worden gebroken als deze hard is geworden.
– Roken is ten strengste verboden.
– Al het organische materiaal zoals bladeren, aarde, zaden, enz. zal, als het wordt achtergelaten, leiden tot algen-, mos- of onkruidgroei. Verwijder zodra het praktisch is.
– Als de vulling tekenen van agglomeratie vertoont, breek dan de klonten in hun afzonderlijke componenten.

Minder frequente onderhoudsprocedures

Controleer op verdichting van de vulling (indien aanwezig), vooral in de gebieden met veel gebruik. Neem contact op met het installatiebedrijf als u dit waarneemt en zij zullen u hierover adviseren. Sommige installatiebedrijven leveren apparatuur om dit probleem op te lossen; anderen zullen de werkzaamheden zelf uitvoeren onder een onderhoudscontract. De terreinman kan gemakkelijk controleren op verdichting door een bal op het oppervlak te laten stuiteren. Een oppervlak met ongelijkmatige verdichting vertoont een variabele stuitering van de bal. Een hoge stuitering van de bal duidt vaak op verlies of verdichte vulling. Controleer de naden op eventuele fouten. Als de naden op een of andere plaats zijn mislukt, neem dan zo snel mogelijk contact op met het installatiebedrijf en dring aan op onmiddellijke reparatie onder de garantiebepalingen. PROBEER NIET DE REPARATIES ZELF TE ONDERNEMEN.

Als u een irrigatiesysteem heeft, controleer dit dan regelmatig. Controleer ook regelmatig het afvoersysteem om te zien of het nog steeds goed functioneert.

Standplaatsreiniging

Wanneer een pitch tekenen van aanzienlijke verdichting en ophoping van afval begint te vertonen, gebruik dan gespecialiseerde machines die in staat zijn om een deel van de opvulmaterialen te verwijderen, de materialen te reinigen en de materialen opnieuw in het oppervlak te introduceren. Deze procedures worden normaal gesproken uitgevoerd door gespecialiseerde onderhoudsbedrijven of het installatiebedrijf.

Sneeuwruimen

Sneeuw kan worden verwijderd door middel van een sneeuwschuiver. Als uw gebied regelmatig onderhevig is aan zware sneeuwval, zorg er dan voor dat u voldoende ruimte rond het veld heeft om de sneeuw die van het veld is verwijderd te deponeren.

Vraag de fabrikant van het systeem om advies over geschikte apparatuur. Dit moet normaal gesproken een ploeg zijn met een rubberen mes aan de onderkant om schade aan het oppervlak te voorkomen. Verwijder de meeste sneeuw met deze ploeg, maar laat de laatste 5 cm - 10 cm op het oppervlak. Draai de ploeg altijd in grote lussen wanneer u bij de rand van het veld komt om te voorkomen dat de ploeg in het oppervlak graaft. De laatste 5 cm - 10 cm kan met een borstel worden verwijderd. Hiervoor is vooral een roterende borstel handig. Sneeuwblazers kunnen ook handig zijn om sneeuw te verwijderen.

Mosalgen onkruid

Onkruid kan gemakkelijk met de hand worden verwijderd als de plaag niet te hoog is geworden.

Mos en algen hebben echter een specialistische behandeling nodig, waarbij normaal gesproken specifieke chemicaliën en technieken worden gebruikt om residuen te verwijderen. Als het probleem zich voordoet, moet in een vroeg stadium advies worden ingewonnen bij het installatiebedrijf. Hoe langer u een plaag in het algemeen achterlaat, hoe groter het probleem zal worden.

Standplaats omringt

Het belangrijkste ontwerpkenmerk is het voorkomen van besmetting. Besmetting kan in verschillende vormen voorkomen:
A) Door spelers gedragen besmetting
B) Omringende vegetatie
C) Verontreiniging door de wind
D) Besmetting door dieren

Spelers zullen onvermijdelijk de kortste weg nemen tussen de kleedruimtes en het veld. Als dat pad vuil is, dragen ze dat vuil op hun laarzen het veld op. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het pad schoon is.

Als andere vegetatie het veld omringt, zal dit onvermijdelijk op het veld worden afgezet. Bijvoorbeeld, grasgebieden rond het veld zullen bij het maaien stekken op het veld afzetten. Probeer een barrière tussen het natuurgebied en het kunstmatige veld achter te laten. Dit kan een fysieke barrière zijn of een zone die vegetatievrij is.

Verontreiniging, met name vervuiling en zaden, wordt door de wind op het veld geblazen. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de locatie van het veld. Dieren, vooral vogels, laten afzettingen achter op het veld. Reinig ze zo snel mogelijk, want de afzettingen worden de voedingsstof voor de groei van mos, algen en onkruid.

Logboek

Veel bedrijven leveren nu een logboek als methode om het onderhoud en gebruik van het veld vast te leggen. Met typische logboeken kan de eigenaar de routineonderhoudstijden, medewerkers, gebruikte machines enz. Ook registreren
als het opnemen van het toonhoogtegebruik.

Gevolgtrekking

Een actief onderhoudsprogramma maximaliseert de levensduur van de installatie en zorgt voor een groot aantal jaren van gebruik.

Het onderhoudsregime is gebaseerd op eenvoudige principes:

  1. Het oppervlak schoon houden
  2. De vulling op peil houden
  3. De vezel rechtop houden
  4. Kleine defecten melden voordat ze grote problemen worden

Onderhoud Tijdschema

Inspectie van armaturen en fittingen - dagelijks
Borstelen om vuil te verwijderen–Elke 30-35 speeluren
Borstelen om de vulling opnieuw te verdelen–Elke 30-35 speeluren
Moss-doden/algendoden – jaarlijks
Onkruidverdelger Indien nodig
Sneeuw / ijs Indien nodig

Onderhoudsapparatuur

  • Sleepborstels en sleepmatten en netten
  • Handbediende apparatuur zoals een harde veegborstel voor het borstelen van het opvulmateriaal in het grassysteem
  • Hogedrukreiniger (nat reinigen met een druk van ca. 200 bar)
  • Handbediende veegmachines met een uurcapaciteit van circa 1.000 m² of een veeg- en zuigmachine, zelfrijdend, met een uurcapaciteit tot 3.000 m²

Deze passage is een uittreksel uit Football Association of Ireland . Het is een geweldige onderhoudsrichtlijn voor het professionele standaardvoetbalveld. Voor het oefenvoetbalveld kan de onderhoudsfrequentie losser zijn.