Sport Kunstgras Onderhoud: tips voor optimale prestaties

Onderhoud voetbalgrasvelden

Het onderhoud van kunstgras voor sportvelden is essentieel om de levensduur en optimale prestaties van de faciliteit te garanderen. Hoewel kunstgras minder onderhoud vergt in vergelijking met natuurgras, zijn er toch enkele taken nodig. Door de juiste onderhoudsprocedures te volgen, kunt u uw investering maximaliseren en de bruikbare levensduur van het kunstgras verlengen. Dit artikel geeft richtlijnen voor het onderhoud van sportkunstgras, met als voorbeeld voetbalvelden.

Algemene principes

Om uw garantie te behouden, is het cruciaal om toestemming te krijgen van het installatiebedrijf of de kunstgrasfabrikant voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Raadpleeg bij twijfel de experts die het betreffende systeem hebben geleverd.

Vermijd het gebruik van chemicaliën op het oppervlak zonder voorafgaande toestemming, met name op aardolie gebaseerde producten, omdat deze de grasmat kunnen beschadigen. Tank bij vanaf het speeloppervlak om morsen van petroleum te voorkomen. Chemicaliën zoals algendodende middelen, mosdodende middelen, onkruidverdelgers en ontdooiers mogen echter met de nodige voorzichtigheid op synthetische oppervlakken worden gebruikt.

Gepland onderhoud

Regelmatig poetsen

Regelmatig poetsen is essentieel om het oppervlak te behouden en de frequentie hangt af van het aantal gebruiksuren. Wijs als algemene richtlijn één uur onderhoud toe voor elke 10-15 uur gebruik. Borstelen heeft twee belangrijke doelen: het egaliseren van de opvullen (indien aanwezig) en voorkomen dat de stapel mager en plat wordt.

Gebruik verschillende soorten borstels op de markt verkrijgbaar, zoals sleepborstels of roterende borstels. Sleepborstels, meestal bevestigd aan de achterkant van trekkers, zijn effectief bij het egaliseren van de vulling. Roterende borstels, bevestigd aan de voorkant van trekkers, zijn handig om vuil van het oppervlak te verwijderen en de pool van het tapijt omhoog te brengen. Borstel altijd in verschillende richtingen om te voorkomen dat de vezels in een bepaalde richting leunen, wat de balroleigenschappen kan beïnvloeden.

Besteed extra aandacht aan gebieden met hoge slijtage die intense speling ervaren, omdat ze extra onderhoud nodig hebben om verstoring van de vulling en afvlakking van de palen aan te pakken.

Opmerking: het wordt aanbevolen om het oppervlak te borstelen als het droog is voor betere resultaten.

Driehoekige grasborstel

Borstelmachine

Irrigatie en waterval

Hoewel het misschien contra-intuïtief lijkt, kan het bewateren van een kunstgrasveld de prestaties ervan ten goede komen, vooral tijdens warm weer. Voetbalgras kan onaangenaam heet worden voor spelers, waardoor het risico op brandwonden door wrijving toeneemt. Het water geven van het oppervlak heeft verschillende voordelen: het smeert en koelt het oppervlak en stabiliseert de vulling, waardoor migratie wordt verminderd.

Controleer na hevige regenval de vullingsniveaus, vooral als het veld een helling heeft die mogelijk migratie van de vulling heeft veroorzaakt.

De infill egaliseren (indien aanwezig)

Let goed op strafschoppen en -hoeken, aangezien deze gevoelig zijn voor verstoring van de infill. Vul deze gebieden regelmatig bij, mogelijk elke dag bij intensief gebruik. Verwijder opgehoopt materiaal en vuil van de randen van het veld en borstel het terug naar het hoofdveld.

Inwerkperiode

Systemen die gebruik maken van opvulmaterialen kunnen een inwerkperiode nodig hebben, waardoor vaker geborsteld moet worden dan normaal. Volg het advies van het installatiebedrijf over de noodzaak en frequentie van deze extra poetsbeurt.

Extra onderhoud

 • Verwijder onmiddellijk alle verontreinigingen die op het oppervlak aanwezig zijn.
 • Verbied eten, drinken en roken op het veld. Bevries en verwijder kauwgom indien nodig.
 • Verwijder organisch materiaal zoals bladeren, aarde en zaden onmiddellijk om algen-, mos- of onkruidgroei te voorkomen.
 • Breek geagglomereerde vullingsklonten in afzonderlijke componenten.

Minder frequente onderhoudsprocedures

Controleer regelmatig op verdichting van de vulling, vooral in gebieden met veel gebruik. Neem contact op met het installatiebedrijf voor advies of onderhoudscontracten op maat van dit vraagstuk. Een eenvoudige balbotstest kan helpen bij het vaststellen van ongelijkmatige verdichting.

Inspecteer en onderhoud regelmatig het irrigatiesysteem en de drainage om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren.

Standplaatsreiniging

Wanneer het veld aanzienlijke verdichting en afvalophoping vertoont, gebruik dan gespecialiseerde machines die een deel van de vulling kunnen verwijderen, reinigen en opnieuw in het oppervlak kunnen aanbrengen. Onderhoudsbedrijven of het installatiebedrijf voeren deze procedures doorgaans uit.

Sneeuwruimen

Gebruik voor het verwijderen van sneeuw een sneeuwschuiver met een rubberen blad om schade aan het oppervlak te voorkomen. Zorg voor voldoende ruimte rond het veld om de sneeuw te deponeren. Raadpleeg de systeemfabrikant voor aanbevelingen voor geschikte apparatuur. Gebruik een borstel of roterende borstel om de resterende 5 cm - 10 cm sneeuw te verwijderen.

Mos, algen, onkruid

Pick onkruid met de hand voordat ze overmatig worden. Mos en algen vereisen een gespecialiseerde behandeling met behulp van specifieke chemicaliën en technieken. Vraag advies aan het installatiebedrijf als deze problemen zich voordoen om ze snel op te lossen.

Standplaats omringt

Houd rekening met het volgende om besmetting te voorkomen:

A) Houd de paden van spelers schoon om te voorkomen dat er vuil op het veld terechtkomt.
B) Creëer een fysieke of vegetatievrije barrière tussen natuurgebieden en het kunstmatige veld om afzetting van puin te voorkomen.
C) Houd rekening met door de wind overgedragen verontreiniging bij het selecteren van de veldlocatie.
D) Reinig regelmatig dierlijke afzettingen om mos-, algen- en onkruidgroei te voorkomen.

Logboek

Gebruik een logboek dat door veel bedrijven wordt geleverd om onderhouds- en gebruiksgegevens vast te leggen, inclusief routine-onderhoudstijden, medewerkers, gebruikte machines en veldgebruik.

Gevolgtrekking

Het implementeren van een actief onderhoudsprogramma is cruciaal om de levensduur van uw kunstgrasinstallatie te maximaliseren en jarenlang bevredigend gebruik te garanderen. Het onderhoudsregime draait om het schoonhouden van de ondergrond, het op peil houden van de vulling, het rechtop houden van de vezels en het melden van kleine defecten voordat ze escaleren.

Onderhoud Tijdschema

 • Dagelijkse inspectie van armaturen en fittingen.
 • Elke 30-35 speeluren borstelen om vuil te verwijderen.
 • Elke 30-35 speeluren borstelen om de vulling opnieuw te verdelen.
 • Jaarlijks mosdodend/algendodend middel toepassen.
 • Pas indien nodig onkruidbestrijding toe.
 • Verwijder indien nodig sneeuw/ijs.

Onderhoudsapparatuur

Zorg ervoor dat u over de volgende onderhoudsapparatuur beschikt:

 • Sleepborstels, sleepmatten en netten.
 • Handgereedschap, zoals een harde veegborstel, voor het borstelen van het instrooimateriaal.
 • Hogedrukreiniger voor nat reinigen.
 • Handbediende veegmachines of zelfrijdende veeg- en zuigmachines.

Door deze richtlijnen te volgen, kunt u uw sportkunstgras effectief onderhouden en jarenlang optimaal laten presteren.