การวิเคราะห์เมตาของการบาดเจ็บฟุตบอลบนสนามหญ้าเทียมและหญ้าธรรมชาติ

ในการสืบสวนครั้งนี้เราไม่พบหลักฐานว่าการเล่นแมทช์หรือการฝึกซ้อมบนสนามหญ้าเทียมทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักฟุตบอล ในความเป็นจริงหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของการบาดเจ็บและกลุ่มย่อยบางกลุ่มอาจลดลง อย่างไรก็ตามจนกว่าจะทราบมากขึ้นว่าปัญหาต่างๆเช่นรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่ออุบัติการณ์การบาดเจ็บนั้นเป็นเรื่องยากที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมของสนามหญ้าเทียมในความปลอดภัยของผู้เล่น

คลิกเพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดของ การวิเคราะห์เมตาของการบาดเจ็บฟุตบอลบนสนามหญ้าเทียมและหญ้าธรรมชาติ


กลับไปที่หน้าหลักของ หญ้าเทียมฟุตบอล