Barrier วัชพืช

กำแพงวัชพืชป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชจากโครงการติดตั้งหญ้าเทียมของคุณด้วยการใช้วัชพืชกั้น ผลิตภัณฑ์นี้ทำหน้าที่เหมือนกับชื่อของมัน ในกรณีส่วนใหญ่ติดตั้งระหว่างฐานและหญ้าเทียม

ความกว้างม้วน: 1m, 2m, 3m, 4m
ความยาวม้วน: 50m, 100m
grammage: 100g / ㎡, 120g / ㎡

ส่งคำถาม