เล็บ / Staple

ตะปูหรือลวดเย็บกระดาษเพื่อยึดหญ้าเทียมกับฐานรอง ใช้งานง่ายและจะช่วยยึดหญ้าสังเคราะห์กับพื้น ตะปูและลวดเย็บเคลือบสังกะสีของเราจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของข้อต่อหญ้าเทียม และปรับปรุงความเสถียรของพื้นผิวหญ้าเทียม

ส่งคำถาม