หญ้าฟุตบอล Non-Infill

ปฏิวัติพื้นผิวกีฬาด้วยหญ้าฟุตบอลแบบไม่เติมน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องเติมทรายหรือยาง เพียงประสิทธิภาพระดับสูงสุด เหมาะสำหรับฟุตบอลในร่ม, 7 คน, 5 คนและกีฬาหลายประเภท ติดตั้งรวดเร็ว บำรุงรักษาน้อยที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่งคำถาม