ฟุตบอลหญ้า -MT

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสนามฟุตบอลและสนามฟุตบอล มี ?กระดูกสันหลัง? ทั้งสองด้านของเส้นใยซึ่งสามารถเสริมความแข็งแรงของเส้นใยและทำให้ระบบหญ้าเทียมฟุตบอลมีความทนทานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 'กระดูกสันหลัง' ช่วยให้เส้นใยตั้งตรงได้ง่ายขึ้น และทำให้ระบบหญ้าเทียมสำหรับฟุตบอลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ส่งคำถาม