ฟุตบอลหญ้า -MT

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับฟุตบอลและสนามฟุตบอล มี 'กระดูกสันหลัง' ทั้งสองด้านของเส้นใยซึ่งสามารถเสริมสร้างเส้นใยและทำให้ระบบหญ้าเทียมฟุตบอลมีความทนทานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 'กระดูกสันหลัง' ช่วยให้เส้นใยตั้งตรงได้ง่ายขึ้นและให้ระบบหญ้าเทียมฟุตบอลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ส่งคำถาม