Category Archives: Modular Floor

FAQ cho sàn mô-đun

1. Tôi có thể chọn nhiều hơn một màu cho tòa án của mình không? EasCourt cung cấp một số màu có sẵn có thể được trộn và kết hợp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp bất kỳ màu tùy chỉnh nào mà bạn lựa chọn. 2. Nếu một ngói trở nên hư hỏng, nó khó thay thế như thế nào? Sàn EaseCourt có thể dễ dàng thay thế hoặc sửa chữa nếu một mô-đun […]

Lắp đặt và bảo trì sàn nhà

Mẹo Cài đặt 1. HỆ THỐNG KHÓA NGÓI Hệ thống khóa bao gồm chốt nam và chốt nữ. Cái chốt nam chộp vào cái vòng tròn nữ với nhau. 2. BÁO CÁO NGÓI ĐÚNG ĐÚNG Tất cả các ô trên bất kỳ cài đặt nhất định nào cũng phải LUÔN CÓ HÌNH ẢNH NỮ ĐI THEO HƯỚNG CÙNG. THẬN TRỌNG: Nếu bạn vô tình xoay […]