Dura 60

Dura 60 là một sản phẩm chiều cao cọc 60mm phù hợp với nhu cầu khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp cũng như đào tạo bóng bầu dục và đồ đạc.

Gửi yêu cầu