ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΚΟΛΦ

Ένα υπέροχο βοήθημα κατάρτισης δεξιοτήτων γκολφ για την εξάσκηση της τοποθέτησής σας σε εσωτερικούς χώρους. Για ρεαλιστική πρακτική τοποθέτησης όπου θέλετε να εξασκηθείτε καθώς το πράσινο κυλά εύκολα για μεταφορά και αποθήκευση. Οι οπές έχουν σχεδιαστεί με κλίση για τη βελτίωση της σταθερότητας του εγκεφαλικού επεισοδίου και για μια επιπλέον πρόκληση.

Αποστολή ερώτησης