AID PUTTING ĐÀO TẠO

Một thiết bị hỗ trợ đào tạo kỹ năng đánh gôn tuyệt vời để luyện tập kỹ năng đánh gôn của bạn trong nhà. Để luyện tập thực tế ở bất cứ đâu bạn muốn luyện tập vì green dễ dàng cuộn lại để mang theo và cất giữ. Các lỗ được thiết kế nghiêng để cải thiện độ cứng của cú đánh và tăng thêm thử thách.

Gửi yêu cầu