Επαγγελματικά Εργαλεία Εγκατάστασης Τεχνητού Χόρτου

Χρήσιμα και επαγγελματικά εργαλεία για την εγκατάσταση τεχνητού γρασιδιού, όπως Line Cutter , Circle Cutter , Turf Fix , Grass Grip , Seam Fix , Glue Fix , Grass Cutter , Edge Trimmer , Floor Test. Εννέα εργαλεία τεχνητής χλόης για ένα πλήρες πακέτο. Μπορείτε να αγοράσετε ένα πλήρες πακέτο ή απλά να επιλέξετε πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Αποστολή ερώτησης