Επαγγελματικά Εργαλεία Εγκατάστασης Τεχνητού Χόρτου

Χρήσιμα και επαγγελματικά εργαλεία για εγκατάσταση τεχνητού χόρτου, συμπεριλαμβανομένου του Line Cutter; Κόπτης κύκλου;Στερέωση χλοοτάπητα;Λίψη χλοοτάπητα;Συσκευή ραφής;Συσκευή κόλλας;Κόφτης γρασιδιού;Χοροκόφτης άκρων;Δοκιμή δαπέδου. Συνολικά εννέα εργαλεία εγκατάστασης τεχνητού χόρτου για ένα πλήρες πακέτο. Μπορείτε να αγοράσετε ένα πλήρες πακέτο ή απλώς να επιλέξετε πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Αποστολή ερώτησης