Καρφί / Συρραφή

Καρφιά ή συνδετήρες για τη στερέωση του τεχνητού χόρτου στην υπο-βάση. Είναι εύχρηστα και θα βοηθήσουν να αγκυροβολήσουν το συνθετικό γρασίδι στο έδαφος. Τα γαλβανισμένα καρφιά και οι συνδετήρες μας θα ενισχύσουν τη δύναμη και την αντοχή των αρμών τεχνητού γρασιδιού και θα βελτιώσουν τη σταθερότητα της επιφάνειας του τεχνητού γρασιδιού.

Αποστολή ερώτησης