N-Static: หญ้าเทียมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

หญ้าเทียมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ในตัว ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เป็นแบบถาวรและตลอดอายุการใช้งาน ให้พื้นผิวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับสนามเด็กเล่น

ส่งคำถาม