N-Static: Cỏ nhân tạo chống tĩnh điện

Cỏ nhân tạo tích hợp chống tĩnh điện. Chống tĩnh điện là vĩnh viễn và suốt đời. Nó cung cấp một bề mặt an toàn hơn, lý tưởng cho sân chơi.

Gửi yêu cầu