Cỏ nhân tạo-Eco

'Sinh thái' trông tự nhiên và tiết kiệm chi phí. Chiều cao cọc khuyến nghị từ 20mm-35mm. Lý tưởng cho cảnh quan, trang trí, triển lãm.

Tùy chọn màu cỏ tranh:
1. Màu lục bi;
2. Màu cỏ khô

Gửi yêu cầu