Decor

Decor là một lựa chọn cỏ nhân tạo đáng chú ý được thiết kế để mô phỏng vẻ ngoài của một tấm thảm tươi tốt, đồng thời mang lại khả năng chi trả vô song. Với chiều dài sợi ngắn và giá cả phải chăng, Decor chủ yếu dành cho mục đích trang trí và cảnh quan, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng.

Gửi yêu cầu