Decor

Decor là loại cỏ nhân tạo có sợi ngắn và giá cả rất phải chăng. Nói chung, Decor không thể chịu được nhiều lưu lượng truy cập hoặc gần như không có lưu lượng truy cập trên đó. Nó chủ yếu được sử dụng cho cảnh quan và trang trí.

Các tính năng của Decor:

  • Sợi ngắn (8mm-15mm)
  • Nhìn thảm
  • Giá thấp, hoặc thậm chí rẻ
  • Chỉ dành cho phong cảnh hoặc trang trí
Gửi yêu cầu