Đinh / ghim

Đinh hoặc ghim để cố định cỏ nhân tạo vào đế phụ. Chúng rất dễ sử dụng và sẽ giúp neo chặt cỏ tổng hợp vào mặt đất. Đinh và ghim mạ kẽm của chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh và độ bền của các khớp nối cỏ nhân tạo, đồng thời cải thiện độ ổn định của bề mặt cỏ nhân tạo.

Gửi yêu cầu