หญ้าสี

บางครั้งหญ้าก็ไม่ได้เป็นสีเขียวเสมอไป…อาจเป็นสีชมพูอมฟ้าหรือสีม่วงก็ได้ หญ้าสังเคราะห์ธรรมดากลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมีการปรับโทนสีเขียวเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความลึก

ส่งคำถาม