Cỏ nhân tạo-Thường xanh

'Thường xanh' trông xanh tươi và đẹp quanh năm. Không giống như các sản phẩm khác có lớp lá vàng khô, thường xanh được chần bằng các sợi xanh thuần. Tốt một cảnh sống động.

Gửi yêu cầu