Cỏ nhân tạo-Thường xanh

'Evergreen' trông xanh và đẹp quanh năm. Không giống như các sản phẩm khác với mái tranh khô màu vàng, thường xanh được chần bằng những sợi xanh thuần khiết. Tốt một cảnh sống động.

Gửi yêu cầu