หญ้าเทียมเอเวอร์กรีน

'เอเวอร์กรีน' ดูเขียวขจีสวยงามตลอดปี แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มุงด้วยสีเหลืองแห้ง เอเวอร์กรีนถูกกระจุกด้วยเส้นด้ายสีเขียวบริสุทธิ์ ฉากที่มีชีวิตชีวาดี

ส่งคำถาม