หญ้าเทียมเอเวอร์กรีน

'เอเวอร์กรีน' ดูเขียวขจีสวยงามตลอดทั้งปี ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีหลังคาสีเหลืองแห้งเขียวชอุ่มตลอดปีจะถูกพันด้วยเส้นด้ายสีเขียวบริสุทธิ์ ฉากที่มีชีวิตชีวาดี

ส่งคำถาม