Băng keo

Băng dính (còn gọi là vải nối, băng nối, băng nối, băng nối?) hoạt động cùng với keo dán cỏ nhân tạo để liên kết các cạnh của hai phần cỏ nhân tạo với nhau.

Chúng tôi cung cấp ba loại băng dính:

  1. Băng Polypropylene đen
  2. Băng không dệt màu trắng
  3. Băng dính tự dính
Gửi yêu cầu