Keo dán cỏ nhân tạo – Chất kết dính để lắp đặt liền mạch

Keo dán cỏ nhân tạo của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để liên kết liền mạch các cạnh của hai phần cỏ nhân tạo với nhau. Chọn giữa keo một thành phần hoặc keo hai thành phần, loại keo hai thành phần được khuyên dùng cho vận chuyển container quốc tế do quy định của công ty vận chuyển. Chúng tôi cung cấp keo dán cỏ nhân tạo NANPAO (còn hàng) và MAPEI Ultrabond Turf 2 Star là những lựa chọn đáng tin cậy.

Gửi yêu cầu