Bóng đá sân cỏ-MT

Được thiết kế đặc biệt cho các sân bóng đá và bóng đá. Có một "xương sống" trên cả hai mặt của sợi, có thể tăng cường sợi và làm cho hệ thống cỏ nhân tạo bóng đá bền hơn. Đồng thời, 'xương sống' giữ cho sợi thẳng đứng dễ dàng hơn và giúp hệ thống cỏ nhân tạo bóng đá có khả năng phục hồi tốt hơn.

Gửi yêu cầu