Cỏ bóng đá không đổ

Cách mạng hóa các bề mặt thể thao với Cỏ bóng đá không đổ đầy của chúng tôi. Không cần cát hoặc cao su, chỉ cần hiệu suất cao nhất. Lý tưởng cho môn bóng đá trong nhà, 7 người, 5 người và nhiều môn thể thao. Lắp đặt nhanh chóng, bảo trì tối thiểu và thân thiện với môi trường.

Gửi yêu cầu