Cỏ bóng đá không đổ

Cỏ nhân tạo không bóng đá của chúng tôi là thế hệ tiếp theo bóng đáđa thể thao cỏ. Không cần bất kỳ loại cát và cao su vụn nào, cỏ bóng đá không đổ (Multi-sport) của chúng tôi hoạt động tốt như cát truyền thống và cỏ cao su vụn. Bên cạnh hiệu suất, cỏ nhân tạo không thấm là dễ dàng hơn và nhanh hơn để cài đặtvà nó cung cấp một làm sạch và giảm thiểu bảo trì bề mặt.

Lý tưởng cho bóng đá trong nhà, bóng đá 7 mặt, 5 mặt, bóng đá 3 mặt và đa thể thao.

Với một số loại bóng đá không tràn vào để lựa chọn, bạn sẽ tìm thấy một loại phù hợp với dự án bóng đá của bạn.

Đối với cỏ bóng đá không tràn, chúng ta có thể nói rằng rất ít nhà sản xuất làm tốt hơn chúng ta.

Gửi yêu cầu