Cỏ Tee

Một giải pháp tuyệt vời cho các bãi đánh gôn và sân gôn. Tee Grass “TEE Pro 40” của chúng tôi là loại cỏ nhân tạo cứng, không phủ cát cho tees. Sản phẩm này lý tưởng cho bàn là và gỗ và sẽ giữ chặt chốt tee. Người chơi gôn có thể đánh bóng một cách an toàn.

Gửi yêu cầu