Tee Grass-Master Swings của bạn

Trải nghiệm những gì tốt nhất trong luyện tập chơi gôn với Tee Grass “TEE Pro 40” của chúng tôi, sân cỏ nhân tạo cứng, không lấp đầy cát cuối cùng. Được thiết kế đặc biệt cho gậy sắt và gỗ, mặt cỏ này giữ cố định các chốt phát bóng, đảm bảo trải nghiệm chơi gôn an toàn và thú vị.

Gửi yêu cầu