Decor

Decor เป็นหญ้าเทียมชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยสั้นและราคาไม่แพงมาก โดยทั่วไปแล้ว Decor ไม่สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากหรือแทบไม่มีการรับส่งข้อมูลเลย ส่วนใหญ่ใช้สำหรับภูมิทัศน์และการตกแต่ง

คุณสมบัติของ Decor:

  • เส้นใยสั้น (8mm-15mm)
  • ดูพรม
  • ราคาถูกหรือถูก
  • สำหรับภูมิทัศน์หรือการตกแต่งเท่านั้น
ส่งคำถาม